Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie

MOJE PIERWSZE „PRAWO JAZDY”

W dniu 9.06.2017r. grupa  ośmiu uczniów klas podstawowych stanęła do egzaminu umożliwiającego  samodzielne poruszanie się rowerem po drogach publicznych. W świetle przepisów o Ruchu Drogowym Kartę Rowerową powinien posiadać każdy kto ukończył 10 lat,...