Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie

KULINARIA W SZKOLE

Od grudnia 2018 roku w szkole rozpoczęła działalność pracownia kulinarna. Zajęcia prowadziły nauczycielki : Marta Kałabuk i Ewa Romanowicz. Wszyscy wychowankowie mogli zgłosić chęć udziału w zajęciach, jednak pierwszeństwo mieli uczniowie z najwyższą oceną...