dział: Szkoła

VII Głogowski Konkurs Kaligrafii

W grudniu 2018 r. Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie ogłosiło rozpoczęcie VII Głogowskiego Konkursu Kaligrafii. Celem konkursu było: – propagowanie idei pięknego pisania, – rozpowszechnienie umiejętności kaligraficznych, – uwrażliwienie na walory estetyczne odręcznego...